Symural

  • Symural wizualizacja lewa

Skład: Fosfomycyna, Trometamol

Dawka: 3 g, saszetki, opakowanie zawiera 1 saszetkę.

Wskazania:

  • leczenie ostrego, niepowikłanego bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego;
  • leczenie obfitego, bezobjawowego bakteriomoczu (duża ilość bakterii w moczu);
  • zapobieganie zakażeniom dróg moczowych związanym z zabiegami chirurgicznymi i zabiegami diagnostycznymi wykonywanymi przez cewkę moczową.

 

Symural_Informacja dla pacjenta

Symural_Informacja dla osoby wykonującej zawód medyczny

Symural_Informacja o dopuszczeniu do obrotu

 

Komunikat Symphar w sprawie Symuralu

W związku z wydanymi decyzjami GIF, możemy zapewnić naszych odbiorców promocji, że:

- decyzja GIF nie dotyczy produktów zawierających w swoim składzie fosfomycynę w dawce 3g;

- w opinii europejskiego Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w przypadku fosfomycyny z trometamolem w dawce 3 g w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnegostosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny w leczeniu ostrego, niepowikłanego zapalenie pęcherza moczowego u kobiet i dziewcząt (>12. roku życia);

- produkt leczniczy Symural w dawce 3g posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i jest dostępny w stałym obrocie;

- produkt leczniczy Symural zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Fosfomycyna_informacja dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia