Działania niepożądane i incydenty medyczne

Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawy Prawo farmaceutyczne” z dnia 6 września 2001 roku Symphar Sp. z o. o. jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zbierania wszystkich informacji dotyczących wystąpienia działań niepożądanych  w wyniku stosowania jego produktów leczniczych. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Symphar Sp. z o.o., prosimy o przekazanie zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerem + 48 22 822 93 06 (dostępny całodobowo) lub wypełniając formularz na stronie internetowej firmy Symphar Sp. z o.o. Formularze znajdują się po prawej stronie strony.

Incydenty medyczne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Incydent medyczny – wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Incydenty medyczne po zastosowaniu wyrobu medycznego dla którego firma Symphar Sp. z o.o. jest dystrybutorem można zgłaszać telefonicznie pod numerem: + 48 22 822 93 06 (dostępny całodobowo) lub wypełniając formularz na stronie internetowej firmy Symphar Sp. z o. o. Formularze znajdują się po prawej stronie strony.

Jak zgłaszać działania niepożądane

Jak zgłaszać działania niepożądane

Europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków – www.adrreports.eu