CSR

Jako firma,  angażujemy się nie tylko w działalność biznesową związaną z produktami i usługami chroniącymi zdrowie, ale też  aktywnie uczestniczymy w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wśród naszych inicjatyw są projekty promujące i wspierające polską i australijską sztukę (m. in. wsparcie finansowe Opery Narodowej, Teatru Roma, wielu wystaw artystycznych, a także wydanie serii kalendarzy przedstawiających dzieła wybitnych artystów). Angażujemy się również w działania prospołeczne, obejmujące dotacje i darowizny dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, Polskiej Akcji Humanitarnej, Amnesty International i innych.

Kreowanie pozytywnej atmosfery wokół naszej firmy oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa naszych klientów to najważniejsze cele, jakie sobie stawiamy i do których realizacji dążymy każdego dnia.

Nasze inicjatywy