W nawiązaniu do informacji medialnych oraz stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 4.12.2019 r. dotyczących ryzyka zanieczyszczenia nitrozodimetyloaminami (NDMA) produktów leczniczych zawierających metforminę, informujemy, że:

  1. Symphar, jako podmiot odpowiedzialny dla produktów Symformin XR (500 mg,  750mg i  1000 mg), po przeprowadzeniu działań określonych przez Europejską Agencję Leków (EMA),Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, informuje, iż, na podstawie zebranych danych, przeprowadzonych badań i  analiz, produkty Symformin XR są bezpieczne i nie stwarzają  zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów.
  2. Produkty lecznicze Symformin XR (w opakowaniach 30 i 60 tabletek) są dostępne w ciągłej sprzedaży na terenie całej Polski. Dodatkowo informujemy, że produkty Symformin XR są refundowane zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1. marca 2020 r., wydawane za odpłatnością ryczałtową pacjentom z cukrzycą oraz zespołach insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy.
  3. Produkty lecznicze Symformin XR (w opakowaniach 30, 60 tabl.) są bezpłatne dla osób powyżej 75 roku życia, w ramach projektu leków 75+, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1. marca 2020 r.