Symleptic®

Opis

Symleptic®, 100 mg, kapsułki twarde

Symleptic®, 300 mg, kapsułki twarde

Lek dostępny w opakowaniach po 100 kapsułek.

Substancja czynna: Gabapentinum

Wskazania: Symleptic® należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego.

Symleptic_Informacja-dla-pacjenta

Symleptic_Informacja-dla-osoby-wykonującej-zawód-medyczny

Informacje dodatkowe

Molecules