Symkinet MR

Opis

Symkinet MR 10 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Symkinet MR 20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Symkinet MR 30 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Symkinet MR 40 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Lek dostępny w opakowaniu po 30 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardych.

Substancja czynna: Methylphenidati hydrochloridum

Wskazania:

Lek Symkinet MR stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz u pacjentów dorosłych.
Stosowany jest dopiero, jeśli wcześniejsze próby leczenia bez użycia leków, takie jak doradztwo psychologiczne i terapia behawioralna, były niewystarczające.

Symkinet MR_Informacja dla pacjenta

Symkinet MR_Informacja dla osoby wykonującej zawód medyczny

Informacje dodatkowe

Molecules