Lackepila

  • Lackepila_100mg_56tabletek_wizualizacja_lewa

Lackepila 50 mg x 14 tabletek powlekanych

Lackepila 100 mg x 56 tabletek powlekanych

Lackepila 150 mg x 56 tabletek powlekanych

Lackepila 200 mg x 56 tabletek powlekanych

Substancja czynna: Lacosamidum

Wskazania: Lek Lackepila jest stosowany w leczeniu pewnej postaci padaczki u pacjentów w wieku 16 lat oraz starszych.

Lackepila_Informacja dla pacjenta

Lackepila_Informacja dla osoby wykonującej zawód medyczny

Lackepila_Informacja o dopuszczeniu do obrotu