english | polski
  Łączy wartości obydwu kultur   
wiadomości
ludzie
produkty
usługi
kariera
symphar i sztuka
skontaktuj się

Biuro
SymPhar Sp. z o.o.
ul. Włoska 1
00-777 Warszawa

tel: (022) 822 93 06
(022) 822 91 71
fax: (022) 823 05 49


Hurtownia Farmaceutyczna
SymPhar Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa

tel: (022) 879 11 90
fax: (022) 879 11 91

Warunki Handlowe SymPhar
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Nr KRS 0000160954,
NIP: 521-32-40-268
Kap. Zakł. 26.872.000 PLN